Wednesday, January 26, 2011

DASAR KURIKULUM

Institut Tahfiz Al-Quran Profesional (ITAP) melaksanakan tiga (3) jenis kurikulum secara serentak di sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran. Ianya merangkumi:


 1. Kurikulum Tahfiz (3 jam sehari)
       a) Mengaji Iqra' / Al-Quran hingga Khatam 30 juzuk
       b) Hafalan Surah-surah lazim
       c) Hafalan Juzuk 30 dan 29
       d) Hafalan Juzuk 1 - 28
       e) Tajwid


  
2. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)
dan Kurikulum   Baru Sekolah Menengah (3 jam sehari)
       a) Bahasa Malaysia
       b) Bahasa Inggeris
       c) Matematik
       d) Sains
       e) Pendidikan Islam
        f) Sejarah
       g) Geografi
       h) Kemahiran Hidup Bersepadu
        i) Bahasa Arab

3. Kurikulum KAFA (Sekolah Rendah) dan al-Azhar / Muzakirat (Sekolah Menengah) (3 jam
    sehari)
      a) Tauhid                                  b) Feqah
      c) Sirah                                     d) Akhlak
      e) Bahasa Arab                       f ) Jawi
      g) Khat                                      h) Imlak
      i) Nahu, Sorof, Mutholaah, Sirah,Tauhid, Feqah, Tafsir ,Hadith          (Sekolah Menengah)

Melalui penggabungan pembelajaran agama, akademik dan tahfiz, ITAP memacu para pelajar agar menjadi muslim, mukminin, muttaqin yang mempunyai kerjaya profesional, hafaz al-Quran, menghayati ajarannya dan menyebarkannya ke seluruh alam.