Saturday, October 7, 2017

KEHIDUPAN DUNIA - CARI DAN AMBILLAH YANG HALAL SEKADAR YANG PERLU SAHAJA

Daripada Said bin Abi Waqqas r.a. kata

nya, telah mendengar dia bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang hamba yang bertaqwa, yang kaya jiwa dan yang mengasingkan diri".(Riwayat Muslim)

Monday, October 2, 2017

KEFAHAMAN AGAMA, DAN HIDUP BERAGAMA ADALAH TANDA KASIH SAYANG ALLAH

Daripada Mu'awiyah r.a. katanya: Bersabda Rasulullah SAW: "Sesiapa yang Allah inginkan kebaikan, diberikan kefahaman tentang Agama Islam".( Riwayat àl- Bukhari dan Muslim)

Saturday, September 2, 2017

GANJARAN MENUNJUKKAN PERKARA KEBAIKAN

Daripada Abi Mas'ud 'Uqbah bin 'Amru alAnsariyy alBadriyy r.a., katanya: Bersabda Rasulullah SAW: Sesiapa yang menunjukkan ke arah kebaikan, maka baginya seumpama pahala orang yang mengerjakannya. (Riwayat Muslim)

Sunday, August 20, 2017

KEBAIKAN DATANG DARIPADA KEFAHAMAN TENTANG ISLAM

Daripada Mu'awiyah r.a. katanya: Bersabda Rasulullah SAW: Sesiapa yang Allah inginkan kebaikan, diberikan kefahaman tentang agama Islam.(Muttafaqun 'alaih)

Sunday, July 30, 2017

ORANG YANG PALING BAIK IALAH YANG PALING INDAH AKHLAKNYA

Daripada Abdillah bin 'Amru bin Al-'As r.a. berkata: Bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda: Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu ialah yang paling indah akhlak.( Muttafaqun 'alaih)

SESEORANG AKAN BERADA DI AKHIRAT BERSAMA ORANG YANG DICINTAINYA DI DUNIA

Daripada Zir bin Hubaish r.a., Rasulullah SAW bersabda: "Seseorang bersama orang yang paling dia cintai pada Hari Kiamat".(Riwayat alTirmizi: Hadith hasan sahih)

Sunday, June 18, 2017

PERBANYAKKAN MENGINGATI KEMATIAN

Daripada Abu Hurairah r.a.,katanya: Rasulullah SAW bersabda:" Banyakkanlah mengingati pemutus kelazatan-kelazatan iaitu kematian".(Riwayat alTirmizi: Hadith hasan gharib)

Friday, June 16, 2017

MANUSIA YANG PALING BAIK MENURUT AL-QURAN

Daripada Usman bin Affan r.a., katanya: Rasulullah SAW bersabda: Yang terbaik di kalangan kamu ialah sesiapa yang mempelajari alQuran dan mengajar AlQuran".(Riwayat al-Bukhari)

PELIHARA MARUAH MELALUI SIFAT MALU

Daripada Imran bin Husain r.a.,katanya: Rasulullah SAW bersabda:"Sifat malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan". (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)